پاوریونیت هیدرولیک آسانسور و بالابر

پاوریونیت هیدرولیک موتور آسانسور هیدرولیکی

پاوریونیت آسانسور و بالابر هیدرولیکی موتور آسانسور مستغرق و خشک پاوریونیت آسانسور و بالابر هیدرولیکی پاوریونیت یا موتور آسانسور از اجزای مهم سیستم‌های بالابری هیدرولیک است که وظیفه تولید و انتقال فشار هیدرولیکی برای بالا و پایین آوردن کابین آسانسور و بالابر را به عهده دارد. اجزای پاوریونیت (پاورپک) یا موتور آسانسور : موتور الکتریکی …

بیشتر بخوانید

Item added to cart.
0 items - تومان