مقالات

راهنمای انتخاب آسانسور مناسب؟

راهنمای انتخاب آسانسور مناسب؟

آسانسور هیدرولیکی یا کششی؟ کدامیک برای ساختمان شما مناسبتر است ؟  به سختی میتوان نوع آسانسوری که شما سوار آن هستید را تشخیص داد، مگر آنکه سیستم مکانیکی آن را از نزدیک ببینید. شرکتهای سازنده آسانسور، انواع مختلفی از ...