شیر دوبوبین بلین

شیر بلینkv1s

شیر 1/2، دو بوبین، ساخت آلمان / بلین (BLAIN) ولتاژ(24DC/220AC) مشخصات: دبی روغن : 5 الی 80 لیتر بر دقیقه فشار کاری : 3 تا 100 بار ولتاژ بوبین: 12-24-220 ولت (انتخابی) وزن : 2.3 کیلوگرم نحوه عملکرد: حرکت به سمت بالا: با روشن شدن موتور و تحریک سلونوئید A ،ابتدا موتور بدون بار بوده سپس آرام آرام زیر بار رفته و در این زمان کابین سرعت گرفته تا به حداکثر سرعت خود برسد .با رسیدن به نزدیک طبقه و قطع جریان سلونوئید A سرعت کابین آرام آرام کم شده و با خاموش شدن موتور کابین متوقف شده ، می ایستد.(مطابق شکل) حرکت به سمت پایین: با تحریک سلونوئید D آرام آرام کابین به سمت پایین سرعت گرفته تا به سرعت نهایی برسد.پس از طی مسیر با قطع جریان سلونوئیدD سرعت کابین آرام آرام کم شده سپس متوقف می گردد. (مطابق شکل) موارد مصرف: بالابر های باری/مسافری تا سرعت 16 سانتیمتر بر ثانیه

11/500/000 تومان 10/500/000 ریال تومان